Genealógiai táblák

A Frivaldszky családfán feltüntetettek csak egy részét képezik a jelenleg ismert személyeknek, mert a kisgyerek korban elhaltak valamint a csak anyakönyvekből ismert női leszármazottak nagy része nem szerepel benne. A vezetéknév eltérő írásváltozataitól eltekintünk. A keresztneveket kb. 1920-ig magyar változatuk szerint írjuk. A keresztnév után szerepel a születési és halálozási évük, végül a személyi kód.  Jelzések a becsült évszámok után: g: +/- 10 év; kk: +/- 7 év; k:+/- 5 év; ?: +/- 1 év; +: halálozási anyakönyvi adat; x:házassági anyakönyvi adat; u: után; e: előtt